Etsitään kiinnostuneita rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita pilottihankkeeseen


Hankkeen mahdollisuudet

  Terve koulu / päiväkoti / työpaikka

  • Antureita asennetaan riskipaikkoihin
  • Kosteusrasitusta seurataan jatkuvasti hankkeen ajan ja homeindeksi lasketaan
  • Paine-eroa seurataan valituissa kohteissa ilmastoinnin toimivuuden varmentamiseksi

  Älyelementti

  • Rakennuselementtiin (kuten betonisandwich) jo valmistusvaiheessa integroitu anturi
  • Elementin tilaa seurataan koko hankkeen ajan
  • Lisäarvo asiakkaalle ja lisäliiketoimintaa elementtivalmistajalle

  Älyhirsi

  • Hirteen tai hirsirakenteeseen integroitu anturi
  • Esimerkiksi talon alimman hirren tilaa seurataan hankkeen ajan
  • Lisäarvo asiakkaalle ja lisäliiketoimintaa hirsitalovalmistajalle

  Älykatto

  • Kattorakenteisiin integroitu anturi joko ensiasennuksen tai kattoremontin aikana
  • Katon vuotojen ja tuuletuksen toimivuuden seurantaan
  • Lisäarvo ja -turva asiakkaalle. Lisäliiketoimintaa kattovalmistajalle tai -asentajalle

Hankkeen tarkoitus

 • Optimoida anturit eri käyttökohteisiin
 • Selvittää kattavasti rakennuksen rakenteiden kosteusrasitus noin vuoden aikavälillä ja korreloida se muihin havaintoihin kosteus- tai homevaurioista
 • Kehittää mittausta ja mittausalgoritmejä, jotta kosteusvauriot voidaan havaita mahdollisimman nopeasti

Hankkeen toteutusesimerkki

 • Aloituspalaveri, jossa selvitetään tarvittavat anturipituudet ja sijainnit
 • Humia toimittaa anturit ja antaa asennusohjeet (10-100 anturia per kohde)
 • Pilottikohteen edustaja järjestää asennuksen
 • Humia järjestää mittausdatan keruun pilvipalveluun ja jatkuvan seurannan hälytyksineen
 • Kohteen edustaja voi seurata mittausdataa verkossa ja muuttaa anturin parametrejä (kuten hälytysrajoja)
 • Kosteushavainnot varmennetaan tarvittaessa toisilla antureilla tai muilla keinoin
 • Loppuyhteenveto ja raportointi

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja


Toimitusjohtaja Jari Penttilä, Humian Technologies Oy, p.0400-265501, jari.penttila@humia.fi